• 800x
  • 800x
  • 800x
  • 800x
  • 800x
  • 800x
  • 800x
1/7

【老媽拌麵】紅油擔擔 | 香椿椒麻 | 蒜香麻油 | 紅油麻醬 | 蔥香椒麻 | 香菇炸醬 | 胡椒麻醬 | 酸辣口味

Regular price
$ 12.00 USD
Regular price
$ 0.00 USD
Sale price
$ 12.00 USD

紅油擔擔 | 香椿椒麻 | 蒜香麻油 | 紅油麻醬 | 蔥香椒麻 : 每袋3入

香菇炸醬 | 胡椒麻醬 | 酸辣口味 : 每袋4入